Geschiedenis

 

Estaminet ´In Den Rozenkrans´

De dorstigen laven: een werk van barmhartigheid

In de regel van de H. Benedictus is het 53ste hoofdstuk gewijd aan "Hoe men gasten moet ontvangen". Op het basisplan van de Benedictijnse abdij, dat ca. 817 ten tijde van Karel de Grote werd vastgelegd, merkt men dan ook dat aan de ruimte voor het ontvangen van gasten zeer veel aandacht is besteed.

Even belangrijk in een abdij is het poortgebouw, waar de portier zijn intrek neemt.

Bij het bestuderen van de architectuurgeschiedenis van Vlierbeek,
stelt men vast dat hier de eeuwen door het gastenkwartkier en
de portiersloge ruim en fraai werden uitgebouwd, om aldus
Benedictus' voorschriften optimaal te kunnen naleven.

Mensen met geestelijke en lichamelijke noden, reizigers en behoeftigen ontvangen was een dagelijkse sociale opdracht.

 

In de 19de eeuw, toen leken de abdijgebouwen kwamen bewonen, werd deze taak geseculariseerd. Al in 1830 was dit gebouw bewoond door Frederik de Bent. In de huurcontracten wordt hij als herbergier en smid vermeld.

De huurakte, die op 27 augustus 1853 werd vernieuwd, preciseert dat: “hij mag herberg houden op voorwaarde van op zon- en feestdagen onder de goddelijke diensten geen drank te mogen verkopen, van in of voor het huis geen bal of andere spelen te mogen geven”.

 

In 1798 wordt de abdij openbaar verkocht.

De eerste aanwijzingen van het Estaminet 'In de Abdij' vinden we in 1798 en de uitbating kwam in 1895 in het bezit van de familie van Bertha Deschamps.

Het bestaan van deze herberg kende enkele onderbrekingen.

In 1934 leerde Jan Joostens Bertha van Heinke (Henri Deschamps) kennen op een studentenfeest en op 13 mei 1935 trouwden ze
en in 1939 namen ze het café over.

 

 

Vanaf circa 1900 tot 1984 was het café en de abdij regelmatig de verzamelplaats voor de leuvense studenten met hun cantussen en presesverkiezingen. 

 

Die studentenfeesten werden georganiseerd door het K.V.H.V. (Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond) op Ons-Heer-Hemelvaart en waren al van in 1904 een groots feest binnen de muren van de abdij.

 

 

 

 

 

 

 

Nadien werden er door de oude en de nieuwe voorzitter speechen gehouden vanuit de zolderdakvensters boven het café die door de studenten werden toegejuicht en met de nodige salamanders bezongen en fors met het noodzakelijke gerstennat ondersteund!
 

 

 

Na de Hoogmis brachten de studenten een bezoek aan de
overleden Vlaamse professoren en vlaamse voormannen op het kerkhof (E. Vlieberh, Albertingk-Thijm, Mgr Sencie en Joris Helleputte...) en later ook aan de legendarische preses van het verbond Jef Van den Eynde (1879-1929) hoofdredacteur van het studentenblad 'Ons Leven'.

 

Ook Ernest Claes, die te Leuven studeerde van 1906 tot 1910,
sprak zijn medestudenten vanuit de dakkapel toe.

Naast het huidige café was er vroeger ook nog het café
'Bij de koster' dat definitief werd gesloten in 1953.

Janneke werd steevast door de vrienden en vaste tooghangers als 'Sloeber'' aangesproken.De Sloeber ontpopte zich in de jaren '70
tot een volkse schrijver in wording en noteerde in Kessels dialect al wat hij zag, had meegemaakt of gezien, naarstig op de achterkant van bierviltjes.

Wanneer de stapel te groot werd schakelde hij over op schriftjes,
die de basis vormden voor zijn twee bundels.

In 1982 werden ze onder leiding van M.Smeyers door Davidsfonds Vlierbeek-Heemkundige Kring gebundeld, opgekuist en uitgebracht in een boek 'Vlierbeek of de memoires van de Sloeber' met mooie illustraties van kunstenaar Jos Vanbekbergen.

In 1984 kwam er nog een tweede titel 'Sloeber en de oorlog' uit.
 

De omslagontwerpen zijn van Bruno Smeyers.

  

 

 

Na het overlijden van Bertha, in het voorjaar van 1986 hield Janneke, geholpen door zoon Eric, het Café nog open tot september 1986. Toen gingen de deuren dicht.

 

Janneke sleet zijn laatste dagen in zijn vertrouwde omgeving en zijn geliefde abdij. In juni 1987 sloot hij de ogen om voor altijd weer bij zijn Bertha te zijn.

 

Op 28 mei 1988 kon, dank zij een 18-tal enthousiaste Vlierbekenaren en de oprichting van de 'vzw Trefpunt' het café worden heropend en werd voor de dagelijkse uitbating een beroep gedaan op Wim Vervoort en Paul Andries.

Op 1 juli 2010 werd de uitbating overgenomen door Joris en Michiel Vanautgaerden. (lees hiervoor Taverne - In den Rozenkrans)

 

 

 


 

 
Deel onze site